Sunday, January 1, 2012

၁ ရက္ ဂ်န္န၀ါရီ ၂၀၁၂ျမန္မာ့ေရးရာသတင္းမ်ား
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏွစ္သစ္မိန္႔ခြန္း
BCBG ဥကၠဌမွ ႏွစ္သစ္ကူး ႏွတ္ဆက္စကား
က်န္းမာေရးရာအေျဖရွာ
ဟာသျပဇတ္
သီခ်င္း


အစီအစဥ္မႈး ကုိျမင့္ဦး
ဦးသုတ၊ ကိုျမင့္သန္း(သေဘၤာသား)

No comments:

Post a Comment