Sunday, December 11, 2011

၁၁ ရက္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၁


တပါတ္အတြင္း ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား
ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သိေကာင္းစရာ (ဒုတိယပိုင္း)
ႏိုင္ငံေရး သေဘာထားအျမင္(ေဒါက္တာျမင့္ခ်ဳိ)
ကခ်င္တိုက္ပြဲႏွင့္ ပါတ္သက္၍အင္တာဗ်ဴး(ေအးေအးမူ)
ပရိတ္သတ္ႏွင့္ဘဲ စကားေျပာေတာ့မယ္(သံစဥ္ရတနာ)
ျပည္ေတာ္ျပန္အစီအစဥ္(ေမစီ)
လူမ်ဳိးစုေရးရာ

အစီအစဥ္မႈး ႏွင္းျမတ္ခိုင္
သံစဥ္ရတနာ၊ ေမစီ၊ မူမူေအး၊ သေဘၤာသား ကုိျမင့္သန္း

No comments:

Post a Comment